AutoMonitoring

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę współpracy w zakresie monitorowania pojazdów i zarządzania flotą. W oparciu o ofertę Monitorowania pojazdów, nasza firma daje Klientom możliwość korzystania z usług:

 • Monitorowania pojazdów świadczonego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Dostępu do aplikacji Zarządzania Flotą, dzięki której klienci zyskują możliwość samodzielnego nadzorowania własnej floty i personelu za pośrednictwem portalu internetowego a w nim miedzy innymi:
  1. śledzenia pozycji pojazdu na mapie cyfrowej
  2. miejscu zatrzymania
  3. czasu postoju

 • Tworzenia raportów i zestawień na podstawie gromadzonych informacji o:

   Dystans
  1. Przebyta droga pojazdów
  2. Przebyta droga w danym dniu
  3. Przebyta droga w danych dniach
  4. Przebyta droga w tygodniach

   Szybkość
  1. Przekroczenie szybkości

   Zdarzenia
  1. Liczba zdarzeń z podziałem na typ i numer rejestracyjny pojazdu
  2. Zdarzenia wjazdu/wyjazdu ze strefy/korytarza

Wszystkie te informacje są przechowywane na serwerach, Dając nieograniczony dostęp użytkownikowi do tych danych.

  Podstawowe korzyści to między innymi:
 • Kontrola czasu pracy i prywatnego wykorzystania Państwa pojazdów
 • Kontrola czasu pracy i prywatnego wykorzystania Państwa pojazdów
 • Kontrola terminowości dostaw skrócenie czasu dostaw o 17,20%
 • Kontrola przedstawicieli handlowych - wzrost wizyt o 32,57%
 • Kontrola przebiegu pojazdów zmniejszenie przebiegu o 9,17%
 • Wzrost efektywności wykorzystania taboru o 15,25%
 • Weryfikacja kosztów paliwa - obniżenie kosztów o 14,30%
 • Ochrona pojazdów wzrost bezpieczeństwa ładunków, pojazdów i kierowców
 • Lokalizacja pojazdów w sytuacjach awaryjnych ( wypadek drogowy, awaria)
 • Wzrost bezpieczeństwa - niższe stawki ubezpieczeniowe


 • Doświadczenie i praktyka dowodzą że zainstalowany system potrafi się zwrócić po 3 miesiącach pracy (koniec z kombinowaniem na kilometrach, lewych kursach, czy paliwie).

ZASADA DZIAŁANIA Zapraszamy do demo systemu :Użytkownik demogps hasło:demo

System Zarządzania Flotą (zwany dalej Systemem) pozwala na wyświetlenie bieżących pozycji pojazdów, obserwację podstawowych parametrów jak: prędkość pojazdu, kierunek, analizę danych przesyłanych z pojazdów i tworzenie raportów logistycznych. Rozwiązanie to zakłada, iż wszystkie dane z monitorowanych pojazdów gromadzone są na centralnym serwerze, zwanym dalej serwerem danych. Podstawowym medium komunikacyjnym wykorzystywanym w tym systemie jest pakietowa transmisja danych (GPRS). Dane z urządzeń zainstalowanych w monitorowanych pojazdach, trafiają na platformę GPRS operatora sieci GSM, a stamtąd przesyłane są szyfrowanym kanałem internetowym (IPSec) do serwera danych. Dzięki transmisji GPRS, dane z pojazdów przekazywane są w czasie rzeczywistym, tak więc na serwerze dostępna jest aktualna pozycja wszystkich pojazdów. Wszystkie dane odczytywane są w pojeździe przez specjalny moduł elektroniczny montowany w monitorowanym pojeździe; to samo urządzenie stale wysyła zebrane informacje do serwera centralnego.

DOSTĘP DO DANYCH

Dostęp do danych - aktualnych lokalizacji swoich pojazdów oraz danych archiwalnych - Klient uzyskuje poprzez przeglądarkę internetową. Użytkownik, po zalogowaniu się do systemu, otrzymuje dostęp do przydzielonych mu pojazdów - mogą to być wszystkie pojazdy danego klienta, bądź też grupa pojazdów określona przez administratora. W obrębie jednego klienta tworzonych może być wiele kont dostępowych z różnymi uprawnieniami. Użytkownik, z pojazdów, do których otrzymał dostęp, może wybrać te, które będzie chciał obserwować na bieżąco. Dane z aktualnym położeniem pojazdów (opis tekstowy pozycji), stanem zapłonu, prędkością, itp., wyświetlane są w postaci tabelarycznej. Ponieważ dane z pojazdów przesyłane są automatycznie z określoną częstotliwością, użytkownik nie ma potrzeby aktywnego odpytywania o pozycję pojazdów.

RAPORTY LOGISTYCZNE

Urządzenia przesyłają do systemu dane, dzięki którym możliwa jest późniejsza analiza tras pokonanych przez poszczególne pojazdy. Raporty dzienne ukazują historię tras w podziale na odcinki - od włączenia do wyłączenia zapłonu, z podaniem dokładnych lokalizacji, czasów, długości odcinków, średnich prędkości, czasów pracy, czasów postoju.

 Cennik usług  Cena netto  Cena brutto
 Pozycjoner FM2200 GPS/GPRS/SMS(umowa roczna)  325.20  400.00
 Pozycjoner FM4200 GPS/GPRS/SMS  650.41  800.00
 Abonament miesięczny  32.52
 40.00
 Abonament roczny po rabacie  325.20
 400.00
 Opłaty jednorazowe:    
 Opłata aktywacyjna doliczana do pierwszego rachunku  100,00  123.00
 Montaż pozycjonera i czujników w pojeździe(zależnie od zakresu instalacji)  od 100,00  od 123,00
 INSTALACJA SYSTEMU JAKO DEMO na okres 30 dni (koszt ten jest zaliczony jako zaliczka w przypadku instalacji systemu na stałe)
 Instalacja podstawowa bez ukrywania urządzenia  200,00  246,00
 Instalacja standardowa (antena, okablowanie zostają w pojeździe)  300,00  369,00
 Instalacja CB ze strojeniem anteny  75  
 Instalacja Autoalarmu  od 250  
 Systemy alarmowe  od 1000  
 Monitoring  od 2500  
 Antyradary  od 300