Inteligentny Dom

SIGNUM Home Controller

Cechy szczególne systemu

 • Specjalizowany komputer, przeznaczony do monitorowania oraz sterowania urządzeniami automatyki w sieciach EIB, LonWorks, LCN oraz Ethernet w domach i rezydencjach.
 • Wizualizacja i sterowanie przy użyciu przeglądarki internetowej w trybie rzeczywistym "On-Line" z komputera PC, PDA lub telefonu komórkowego.
 • NetBinder - integralne narzędzie służące do kontroli przetwarzania danych oraz mapowania zmiennych sieciowych (środowisko języka i-BASIC).
 • Modem GPRS.
 • Programowanie dowolnych funkcji logicznych (język i-BASIC zgodny z Visual Basic).
 • Graficzny monitoring parametrów (np. temperatura, zużycie energii itp.).
 • Sterowanie za pomocą zegara, kalendarzy, funkcji logicznych, SMS.
 • Tworzenie raportów graficznych i tabelarycznych w formacie PDF i HTML.
 • Zdalne zarządzanie i serwisowanie urządzenia iBMS za pomocą przeglądarki internetowej.
 • Dźwiękowe powiadamianie o zdarzeniach.
 • Możliwość współpracy z serwerem multiroom.
 • Tworzenie scen świetlnych.
 • Głosowe powiadamianie o zdarzeniach dzięki wykorzystaniu serwera syntezatora mowy IVONE (opcja).
 • Port Ethernet 10/100 Base-T do sieci lokalnej LAN.
 • Port komunikacyjny RS-232 do połączeń z urządzeniami typu: centrala alarmowa, pożarowa lub inne...
 • 16 gniazd BNC do podglądu wizji 1 z 16 kamer wideo (25 obr./s).
 • Port do sieci EIB. (opcja)
 • Port do sieci LonWorks FTT-10A.(opcja)

Opis urządzenia

SIGNUM Home Controller to specjalizowany komputer przeznaczony do roli kontrolera domowej sieci EIB, LonWorks, LCN lub Ethernet oraz urządzeń opartych na transmisji szeregowej RS-232/422/485 (np. centrale alarmowe lub pożarowe). Urządzenie SIGNUM zainstalowane w domu lub rezydencji, pozwala w komfortowy sposób monitorować oraz sterować urządzeniami automatyki budynkowej i systemami bezpieczeństwa. Urządzenie monitoruje w czasie rzeczywistym zdarzenia wysyłane przez centrale (alarmowe, pożarowe, inne), czujniki, urządzenia pomiarowe oraz kontrolery obsługujące funkcje ogrzewania, oświetlenia, klimatyzacji itd. Rejestruje zdarzenia, zapisując informacje w bazie danych, pozwala na późniejsze nimi zarządzanie oraz raportowanie.
Wszystkie informacje mogą być prezentowane w formie czytelnej multimedialnej wizualizacji w czasie rzeczywistym, pozwalając na pełny monitoring obiektu oraz sterowanie z poziomu panelu dotykowego, PDA lub telefonu komórkowego.
Port Ethernet 10/100 Base-T umożliwia zarządzanie jednostką w sieci lokalnej oraz przez Internet za pomocą przeglądarki internetowej.

Przykładowa instalacja jednostki SIGNUM Home Controller w domu.

Urządzenie SIGNUM Home Controller może być połączone w sieci typu "peer-to-peer" z innymi urządzeniami SIGNUM w budynku lub kompleksie budynków. Dzięki temu możliwy jest zintegrowany monitoring oraz sterownie urządzeniami z innych lokalizacji za pomocą stacji roboczej wyposażonej w przeglądarkę internetową.

Rys. 2, Diagram łączenia jednostek SIGNUM w sieci LAN

Oprogramowanie

Oprogramowanie instalowane w urządzeniu SIGNUM Home Controller pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego OpenBSD. Jego wybór wynika z podstawowego celu, dla jakiego powstał, bezpieczeństwa w środowisku internetowym. Oprogramowanie w urządzeniu SIGNUM składa się z kilku podsystemów wykonanych w różnych technologiach, jednakże tworzących jeden spójny organizm.

Program NetBinder

Dla instalatorów, każde urządzenie SIGNUM wyposażone jest w program NetBinder. Jest to oprogramowanie wykonane w technologii Java, dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, posiadające możliwość łączenia się z podsystemem komunikacyjnym i udostępniające zestaw funkcji do kontroli systemu, monitoringu parametrów sieciowych, mapowania komunikacji sieciowej oraz wielu innych narzędzi diagnostycznych. Program NetBinder jest także środowiskiem programistycznym i uruchomieniowym kodu języka i-BASIC.

Oprogramowanie administracyjne

Jest to oprogramowanie webowe, oparte na technologii eQUEST, co gwarantuje wysoką jakość i funkcjonalność. Za pomocą przeglądarki internetowej można uruchomić oprogramowanie administracyjne, zarejestrować się i korzystać z dostępnych funkcji polegających na:

 • Konfigurowaniu połączeń TCP/IP dla interfejsów Ethernet.
 • Zakładaniu grup, użytkowników i nadawanie im uprawnień
 • Instalowaniu pakietów instalacyjnych ze sterownikami i modułami rozszerzającymi oprogramowanie
 • Konfigurowaniu i diagnozowaniu działania sterowników do sieci i urządzeń
 • Konfigurowaniu połączeń "peer-to-peer" z innymi urządzeniami SIGNUM (opcja)
 • Tworzeniu kodu źródłowego raportów tabelarycznych i graficznych.
 • Tworzeniu i konfigurowaniu tabel logujących dane.
 • Zarządzaniu komunikacją SMS
 • Zarządzaniu modułem FIREWALL
 • Definiowaniu kalendarzy

Urządzenie SIGNUM obsługuje ładowalne moduły, które mogą rozszerzać jego możliwości o dodatkowe funkcje.

UWAGA! Oprogramowanie rozszerzające możliwości funkcjonalne dostarczane w postaci modułów do urządzenia SIGNUM Home Controller można uaktualniać bezpłatnie!

Wizualizacja i zdalne sterowanie

Przy pomocy oprogramowania "Wizualizacja" użytkownik może nadzorować różne systemy teletechniczne występujące w domu. Wizualizacja pozwala na obserwację zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz na sterowanie - zmianę stanu pracy kontrolowanych urządzeń w szybki i prosty sposób. Może to być włączenie światła w pokoju, ustawienie optymalnej temperatury w pomieszczeniu lub uzbrojenie systemu alarmowego. Wszystkie operacje odbywają się przez proste kliknięcie myszą na obiekt lub przesunięcie palcem np. na wbudowanym w ścianie panelu dotykowym.

Interfejs wizualizacji jest wykonany w technologii Flash firmy Macromedia i dostosowany do urządzenia, na którym będzie prezentowany (np. komputer PC, telefon komórkowy lub urządzenie PDA). Wszystkie urządzenia powinny być wyposażone w przeglądarkę internetową oraz FlashPlayer wersja 6.0 lub wyższy.

Rys. 3, Oprogramowanie administracyjne modułu "Wizualizacja".Aby zobaczyć wersję demonstracyjną kliknij na rysunek.

Dzięki technologii Flash instalator lub użytkownik może samodzielnie wykonać sceny wizualizacyjne, wykorzystując środowisko Flash 8 oraz bibliotekę ikon (obiektów wirtualnych VDL), dostarczaną przez firmę DBX Sp. z o.o. W module wizualizacji można stworzyć szereg map w trzech kategoriach z naniesionymi obiektami kontrolnymi VD (Obiekty wizualizacyjne VD - są to małe ikony reprezentujące pojedyncze urządzenie, np. czujkę czy żarówkę, zawierające specjalizowane oprogramowanie). Pojedyncza mapa może reprezentować fragment domu lub nadzorowanego terenu (np. piętro domu, trawnik).

(Obiekty wizualizacyjne VDL - są to małe ikony reprezentujące pojedyncze urządzenie, np. czujkę czy żarówkę, zawierające specjalizowane oprogramowanie).
Pojedyncza mapa może reprezentować fragment domu lub nadzorowanego terenu (np. piętro domu, trawnik).

Rys. 4, Przykładowy interfejs wizualizacjiAby zobaczyć wersję demonstracyjną kliknij na rysunek.

Rys. 5, Części składowe interfejsu wizualizacji

Sterowanie urządzeniami na mapach odbywa się przez kliknięcie myszą na dane urządzenie. W przypadku urządzeń typu włącz/wyłącz wystarczy to do zmiany stanu urządzenia. W przypadku urządzeń typu rolety lub czujniki temperatury po kliknięciu otwiera się okienko, dzięki któremu możemy odczytać aktualny stan urządzenia i zmienić go regulując np. suwakiem. Pojedyncza mapa może też być panelem zawierającym wiele kontrolek pojedynczego skomplikowanego urządzenia. Reprezentuje wtedy rzeczywisty panel kontrolny, który można rozszerzać o dodatkowe funkcjonalności.

Interfejs wizualizacyjny posiada osobne okienko służące do podglądu kamer wideo (widoczne w lewym dolnym rogu rys. 5 lub 6). Po kliknięciu na symbol kamery na mapie, w rogu ekranu pojawia się obraz z tej kamery. Możliwe jest również powiększenie obrazu na cały ekran przez podwójne kliknięcie myszą na okienku z obrazem. Obraz nadawany jest z jakością 25 obrazów/s dla każdej wybranej kamery w sieci lokalnej LAN. Dla każdego użytkownika można nadawać indywidualne uprawnienia do obiektów wizualizacyjnych na scenach. Interfejs wizualizacji może być dostępny w sieci i wykorzystany do zarządzania budynkiem przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się do urządzenia.

Rys. 6, interfejs wizualizacji dla PDAAby zobaczyć wersję demonstracyjną kliknij na rysunek.

Interfejs wizualizacji może monitorować zdarzenia pochodzące z systemów alarmowych lub sygnalizacji pożaru oraz innych urządzeń, poprzez obsługę okienka zdarzeń alarmowych wykonanego w technologii Java.

Usługi

Urządzenie SIGNUM zostało zaprojektowane w taki sposób, aby wszystkie czynnoœci instalacyjne oraz serwisowe mogły być dokonywane przez użytkownika końcowego, instalatora lub partnera bez koniecznoœci ingerencji producenta systemu. Wszystkie usługi zostały sklasyfikowane i możliwe sš do wykonania przez firmę partnerskš lub certyfikowanego instalatora po odbyciu szkolenia .

 • Utworzenie mapy wizualizacyjnej 609-347/001

  Instalator wykonuje dla klienta końcowego usługę polegającą na utworzeniu planu wizualizacji. W zakres usługi wchodzą następujące prace:
  • Utworzenie pliku sceny wizualizacji
  • Narysowanie planu wektorowego w środowisku Flash na podstawie dostarczonego pliku *.DWG (AutoCAD), bitmapy, *.EPS lub *.WMF
  Plan wizualizacji może powtarzać się na wielu typach map w całości lub we fragmentach. (mapy, strefy, funkcje).

 • Nanoszenie obiektów VDL na mapę 609-347/002

  Instalator wykonuje dla klienta końcowego usługę polegającą na nanoszeniu na warstwę urządzeń, obiektów z biblioteki VDL (grzejniki, żarówki, itp.).
  W zakres usługi wchodzą następujące prace:
  • Naniesienie urządzenia VD z biblioteki VDL na warstwę urządzeń
  • Nadanie dla urządzenia VD unikalnego identyfikatora (ID) w ramach jednej sceny


Demo - Oprogramowanie administracyjne

 • Sposób logowania:

      Login: demo
      Hasło: demo

 • Ustawienia przeglądarki
  Przed uruchomieniem wersji demonstracyjnej koniecznie sprawdźustawienia przeglądarki

 • Uruchomienie wersji demo:
  Aby zobaczyć demo, kliknij obrazek

Wizualizacja PC dla SIGNUM Home Controller.

 • Sposób logowania:

  Login: demo
  Hasło: demo

 • Ustawienia przeglądarki
  Przed uruchomieniem wersji demonstracyjnej koniecznie sprawdźustawienia przeglądarki.

 • Uruchomienie wersji demo:
  Aby zobaczyć demo, kliknij obrazek obok

Wizualizacja instalacyjna

 • Sposób logowania:

  Login: demo
  Hasło: demo

 • Ustawienia przeglądarki
  Przed uruchomieniem wersji demonstracyjnej koniecznie sprawdźustawienia przeglądarki.

 • Uruchomienie wersji demo:
  Aby zobaczyć demo, kliknij obrazek obok

 

Wizualizacja HXC.

 • Ustawienia przeglądarki
  Przed uruchomieniem wersji demonstracyjnej koniecznie sprawdźustawienia przeglądarki.

 • Uruchomienie wersji demo:
  Aby zobaczyć demo, kliknij obrazek obok

 

 

Wizualizacja PDA dla SIGNUM Home Controller.

 • Sposób logowania:

  Logowanie w wersji demo jest wyłączone.

 • Ustawienia przeglądarki
  Interfejs działa, na standardowych ustawieniach PDA.

 • Uruchomienie wersji demo:
  Aby zobaczyć demo, kliknij obrazek obok